Lokalizacja oprogramowania

Lokalizacja oprogramowania = tłumaczenie + adaptacja

Tłumaczymy interfejs pojedynczych aplikacji oraz pakietów oprogramowania, lokalizujemy witryny internetowe. Przetłumaczone teksty dostosowujemy do wymogów polskiego rynku i potrzeb użytkowników. Dokonujemy ostatecznej weryfikacji, sprawdzając zlokalizowane produkty w działaniu.

Używamy narzędzi do komputerowego wspomagania tłumaczeń (CAT, ang. computer aided translation); korzystamy z oprogramowania zgodnego z wymogami klienta i oprogramowaniem przez niego stosowanym.

Wybrane realizacje